ANNA CAROLINA ASK

LANDSKAPSARKITEKT

EST. 2004

Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt startades 2004 med säte på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Uppdragsgivare finns främst i södra Sverige, men även i övriga delar av Sverige, Europa och USA. Landskapsarkitektbyrån arbetar med allt från skissförslag till helomfattande byggnationsprojekteringar av offentliga utemiljöer och privatträdgårdar. Exempel på uppdrag är utformning av parker, företagsmiljöer, hotellanläggningar, kyrkogårdar slottsanläggningar, samt design av privatträdgårdar.

'En landskapsarkitekts uppgift är att skapa utemiljöer som lyfter fram närliggande arkitektur och binder samman med omgivande miljöer, som är funktionell och estetiskt tilltalande. Att satsa på utemiljön är alltid en bra investering. En professionellt utformad utemiljö höjer livskvaliteten och ökar värdet på fastigheten.' 

Som en mindre landskapsarkitektbyrå finns de bästa förutsättningarna att skräddarsy lösningar med stort personligt engagemang, flexibilitet och god ekonomi. Med en gedigen kompetens och 15 års erfarenhet erbjuds spännande och hållbara lösningar i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi arbetar i ett brett nätverk av samarbetspartners bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, byggnadsingenjörer, belysningsdesigners, samt bygg- och anläggningsföretag.

Varmt välkommen!

Anna Carolina Ask

 Pågående projekt:

Höganäs Sweden AB huvudkontor, Höganäs kommun:

Övergripande plan för grönytor för industriområde och huvudkontor, projektering av nya parkeringar, samt strövområden

Rya kyrkogård, Örkelljunga kommun:

Omgestaltning av urnlund

Privatträdgård Tejstvägen Torekov

Privatträdgård Bellmansgatan, Halmstad

Privatträdgård Norra Stranden, Domsten, Helsingborg

Privatträdgård Klittervägen Havsbaden, Ängelholm

Privatträdgård Laxvägen, Torekov

Privatträdgård Randersgatan, Helsingborg

Privatträdgård lantgård utanför Höganäs

Privatträdgård Norra Kustvägen, Jonstorp