ANNA CAROLINA ASK

LANDSKAPSARKITEKT

Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt startades 2004 med säte på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Uppdragsgivare finns främst i södra Sverige, men även i övriga delar av Sverige, Europa och USA. Landskapsarkitektbyrån arbetar med allt från skissförslag till helomfattande byggnationsprojekteringar av offentliga utemiljöer och privatträdgårdar. Exempel på uppdrag är utformning av parker, företagsmiljöer, hotellanläggningar, kyrkogårdar och slottsanläggningar, samt design av privatträdgårdar.

Ett brett nätverk av samarbetspartners bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, byggnadsingenjörer, belysningsdesigners, samt bygg- och anläggningsföretag säkerställer rätt kompetens och högsta kvalitet. Som en mindre landskapsarkitektbyrå finns de bästa förutsättningarna att skräddarsy lösningar med stort personligt engagemang, flexibilitet och god ekonomi. Med en gedigen kompetens och 15 års erfarenhet erbjuds spännande och hållbara lösningar i nära samarbete med våra uppdragsgivare. 

'En landskapsarkitekts uppgift är att skapa utemiljöer som lyfter fram närliggande arkitektur och binder samman med omgivande miljöer, som är funktionell och estetiskt tilltalande. Att satsa på utemiljön är alltid en bra investering. En professionellt utformad utemiljö höjer livskvaliteten och ökar värdet på fastigheten.' 

Anna Carolina Ask

 

 Pågående projekt just nu:

Höganäs Sweden AB huvudkontor, Höganäs kommun:

Övergripande grönyteplan för industriområde och huvudkontor, projektering av nya parkeringar, samt ett strövområde

SPA-anläggning i Ljungby kommun

Projektering av utemiljö

Åhus begravningsplats, Åhus kommun:

Projektering av ny urnlund, övergripande restaureringsplan för vegetation samt belysning

Privatträdgård i Skepparkroken, Ängelholms kommun

Privatträdgård Tejstvägen Torekov, Båstad kommun

Privatträdgård Bergfotsvägen, Halmstads kommun

Privatträdgård Bellmansgatan, Halmstads kommun

Skogsfastighet Laholms kommun