ANNA CAROLINA ASK

LANDSKAPSARKITEKT

Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt har mångårig internationell och nationell erfarenhet inom offentlig landskapsarkitektur och trädgårdsdesign. Arkitektbyrån startades 2004 med säte på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Uppdragsgivare finns främst i södra Sverige, men även i övriga delar av Sverige, Europa och USA. Byrån arbetar med allt från skissförslag till helomfattande byggnationsprojekteringar. Uppdragen inkluderar utformning av offentliga utemiljöer såsom parker, företagsmiljöer, hotellanläggningar, kyrkogårdar och slottsanläggningar, samt design av privatträdgårdar. Ett brett nätverk av samarbetspartners bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, antikvarier, byggnadsingenjörer, belysningsdesigners, samt bygg- och anläggningsföretag säkerställer att vi alltid levererar med rätt kompetens och högsta kvalitet. Som en mindre arkitektbyrå finns de bästa förutsättningarna att skräddarsy lösningar med stort personligt engagemang, flexibilitet och god ekonomi. Med en gedigen kompetens och 15 års erfarenhet hittar vi  optimala, spännande och hållbara lösningar i nära samarbete med våra uppdragsgivare. 

'En landskapsarkitekts uppgift är att skapa utemiljöer som lyfter fram närliggande arkitektur och binder samman med omgivande miljöer, som är funktionell och estetiskt tilltalande. Att satsa på utemiljön är alltid en bra investering. En professionellt utformad utemiljö höjer livskvaliteten och ökar värdet på fastigheten.' 

Anna Carolina Ask

 

 Pågående projekt just nu:

Höganäs Sweden AB huvudkontor, Höganäs kommun:

Övergripande grönyteplan för industriområde och huvudkontor, projektering av nya parkeringar, samt ett strövområde

KB Components AB, Örkelljunga kommun:

Projektering av ny utemiljö entréområde, parkeringar, infartsväg, uterestaurang

Åhus begravningsplats, Åhus kommun:

Projektering av ny urnlund, övergripande restaureringsplan för vegetation samt belysning

Germundsgårdens kapell, Markaryds kommun:

Omgestaltning av utemiljö 

Privatträdgård i Skepparkroken, Ängelholms kommun

Privatträdgård Tejstvägen Torekov, Båstad kommun

Privatträdgård Tylösand, Halmstads kommun

Privatträdgård Bellmansgatan, Halmstad