-  OM ANNA CAROLINA ASK  -


Anna Carolina Ask har drivit landskapsarkitektkontor i nordvästra Skåne sedan 2004. Tidigare arbetade hon bl a med parkdesign på stadsarkitektkontoret i Dallas, USA och som landskapsarkitekt på Northhaven Gardens i Dallas, USA. Hon är utbildad landskapsarkitekt, biolog och ekonom på universitet i Sverige och USA och har bl a skrivit en magisteravhandling om hur man utformar utemiljöer för att främja biologisk mångfald på regional och lokal nivå. Med gedigen erfarenhet inom byggprojektledning har hon även stor kunskap i processen att ta ritning till färdigbyggd miljö.

'I arbetet som landskapsarkitekt får jag möjlighet att kombinera mina intressen för växter, arkitektur, samhälle, miljö, kultur och historia. Mina år som bosatt i USA mellan 1994-2004 inspirerar mig mycket i designarbetet, liksom min tid i Australien. Andra inspirationskällor är naturen, min familj och resor främst till Toscana i Italien.  Det bästa med mitt arbete är att få träffa så många trevliga människor och tillsammans skapa spännande lösningar. Jag ritar utemiljöer i flera olika stilar, allt från modern till klassisk stil, i samklang med kundens specifika önskemål och förutsättningar. '

Anna Carolina Asks bakgrund:

Fil mag i landskapsarkitektur vid University of Texas at Arlington, School of Architecture, Dallas USA (1999-2003)

Fil kand i biologi vid University of Texas at Dallas, USA (1995-1999)

Företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, internationella relationer, statistik vid Stockholms universitet (1992-95)

(Anna Carolina Ask hette tidigare Shine i efternamn)

© Copyright Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31