-  OM ANNA CAROLINA SHINE  -

      På studiebesök Villa Garzoni, Toscana Italien

Anna Carolina Shine har drivit landskapsarkitektkontor i nordvästra Skåne sedan 2004. Arbetade tidigare bl a med design av parkområden på stadsarkitektkontoret i Dallas, USA och med design av privatträdgårdar på Northhaven Gardens i Dallas, USA. 

'Det bästa med mitt arbete är att få träffa många trevliga människor och tillsammans skapa spännande  koncept som förbättrar människors livskvalitet. En källa till inspiration är mina år som bosatt i USA där jag fick chansen att jobba med och uppleva många fina utemiljöer.  Jag inspireras även av att resa till  främst Italien, Storbritannien och Frankrike, samt att bo mitt i naturen i den underbara bokskogen på Hallandsåsen.'  

Bakgrund:

Fil mag Landskapsarkitektur

School of Architecture, University of Texas at Arlington, USA (1998-2002)

Fil kand Biologi

University of Texas at Dallas, USA (1995-1998)

Företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statistik, internationella relationer:

Stockholms universitet (1992-95)

© all rights reserved Anna Carolina shine Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31