- kyrkogårdar -

Att ta fram en tydlig och långsiktig plan är centralt i förvaltning av en kyrkogård. Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt är specialiserad inom planering och utveckling av kyrkogårdar. Med 15 års erfarenhet och en bred kompetens hjälper vi kyrkoförsamlingar att upprätta vård- och underhållsplaner (VU-plan), samt skapar intressanta lösningar för kyrkogårdens olika delar såsom minneslundar, askgravlundar, parkering och samlingsytor. I vårt arbete med att forma och utveckla morgondagens kyrkogårdar förenas expertis inom landskapsarkitektur, kultur, miljö, historia och botanik. Med ett brett nätverk bestående av landskapsarkitekt, arkitekt, biolog, byggnadsingenjör, antikvarie och bygg- och anläggningsföretag säkerställer vi den yttersta kompetensen för våra projekt. 

Vård- och underhållsplaner (VU-plan):

Sedan några år är det lagstadgat att alla kyrkoförsamlingar i Svenska kyrkan ska ta fram en vård- och underhållsplan för kyrkogården (utöver kyrkobyggnaden). VU-planen lägger grunden för den långsiktiga planeringen  av kyrkogården och underlättar i det dagliga arbetet med kyrkogården. VU-planen används dessutom vid olika tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen och stiftet. Vid framtagning av VU-planer lägger Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt extra stor vikt vid att dokumentet ska bli användarvänligt och överblickbart. Vi erbjuder två olika format att välja mellan för VU-planen; antingen presenterad i det digitala programmet Bambi (som nyligen tagits fram av Lunds stift) eller presenterad i pappersformat (i bokformat). VU-planen tas fram i nära samarbete med församlingen, Länsstyrelsen och stiftet. Möjlighet finns att erhålla bidrag från stiftet för delar av kostnaden i form av KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning). En VU-plan ska efter den har tagits första gången uppdateras var 10:e år. Vi arbetar även fram Trädvårdsplaner. Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektering av kyrkogårdens olika delar:

Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt arbetar även fram ritningar och förfrågningsunderlag för minneslundar, askgravlundar, gravkvarter, parkeringsytor och samlingsytor. Fokus läggs på att skapa lösningar som lyfter fram den befintliga kyrkogården visuellt och som främjar god ekonomi, funktion och miljö. Varje kyrkogård är unik och det är därför viktigt att skräddarsydda lösningar tas fram, som beaktar kyrkogårdens dåtid, nutid och framtid. Vid de flesta ombyggnationer av en kyrkogård krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt hjälper er genom tillståndsprocessen, från idé till färdigt projekt. 

Här följer ett  urval av företagets kyrkogårdsprojekt :

Örkelljunga kyrka: Framtagning av VU-plan för kyrkogård, samt projekteringsförslag ny askgravlund och urnlund

Rya kyrka: Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Skånes Fagerhults kyrka: Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Sankta Maria kyrka, Åhus: Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Åhus Nya Begravningsplats: Framtagning av VU-plan för begravningsplats

Västra Vrams kyrka: Projektering av ny askgravplats

Markaryds kyrka: Framtagning av utvecklingsplan för kyrkogårdens gångvägar, vegetation, belysning, krukor och möbler

Hjärnarps kyrka: Framtagning av VU-plan för kyrkogård, samt projektering av ny askgravlund

Tåstarps kyrka: Framtagning av VU-plan för kyrkogård, projektering och projektledning av ombyggnation av kyrkogårdsdel byggd 1936, samt projektering av ny askgravlund och lapedarium

Västra Broby kyrkogård: Framtagning av VU-plan för kyrkogård

© Copyright Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31