-  offentliga utemiljöer  -

Vid utveckling av offentliga utemiljöer finns många aspekter att beakta såsom flera olika användare, skötselnivå, ekonomi, varumärke och rättsliga aspekter.  En professionellt utformad utemiljö blir miljömässigt och ekonomiskt hållbar.  Utemiljön är ansiktet utåt och sätter tonen för hur övrig arkitektur upplevs. När trivseln höjs ökar också produktiviteten. Att satsa på utemiljön är därför alltid en god investering.

Våra offentliga uppdragsgivare inkluderar hotell- och konferensanläggningar, industri- och kontorsföretag, kommuner, bostadsrättsföreningar och kyrkogårdsförvaltningar. För kyrkogårdar se separat flik.

Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt arbetar med följande typer av uppdrag:

  • Om- eller nygestaltning av hela eller delar av utemiljöer: Hårdgjorda ytor, parkeringar, planteringar, trappor, murar, plank, vattendammar,belysning mm.
  • Utvecklings- och skötselplaner
  • Projektledning/byggkonsultation
  • Bygglovshantering
  • Trädvårdsplaner
© Copyright Anna Carolina Ask Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31